องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ฯ
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1