messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
chat_bubble ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่3 บ้านร่วมใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าที่ทำกิน ซอยทุ่งหญ้า อต.ถ. 69-009 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขาว พุกพุ่ม อต.ถ. 69-011 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 69-051 ซ.ร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 69-012 ซอยหลังโรงเรียนทาแฝกอนุสรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 69-030 ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโป่งน้ำด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อต.ถ.69-004) หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อต.ถ.69-003) หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา ม.7 บ้านหนองโบสถ์ (อต.ถ.69-028) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา ม.6 บ้านหนองย่ารำ (อต.ถ.69-014) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา ม.6 บ้านหนองย่ารำ (อต.ถ.69-035) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา ม.7 บ้านหนองโบสถ์ (อต.ถ.69-006) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 276
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3