messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เเบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ร่วมจิต
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 25
เดือนนี้1,319
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)58,818
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเเละเเมว พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : pageview20
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2562 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview20
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview28

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview113
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview143

chat_bubble ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่3 บ้านร่วมใจ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview48

folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่3 บ้านร่วมใจ
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต หมู่ที่5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายก อบต.ร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
cast ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในเเละการบริหารจัดการความเสี่ยง
folder การควบคุมภายใน
folder การตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ร่วมจิต
Social Network
facebook อบต.ร่วมจิต

camera_alt ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุสืบทอดประเพณีสงกรานต์[9 เมษายน 2567]

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[9 เมษายน 2567]

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ