messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
school วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ตำบลน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”