องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนยอด อต.ถ.69-011 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขาว พุกพุ่ม อต.ถ.69-013 หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าที่ทำกิน ซอยทุ่งหญ้า อต.ถ.69-009 หมูที่ 9 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดหนองย่ารำ อต.ถ.69-037 หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์พัฒนา อต.ถ.69-015 หมู่ที่ 8 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 69-012 ซ.หลังโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ม.5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 69-030 ซอยร่วมใจพัฒนา ม.2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโป่งน้ำด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงาน (อาคารหลังเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 ซอยข้างบ้านนายสม ต๊ะปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-004 หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-003 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านด่าน-บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ซอยยูงทอง หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองย่ารำ-บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ 6 ซอยห้วยอีบุตร ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 230
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5