องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-004 หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-003 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองโบสถ์-บ้านยางจุ้ม หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านด่าน-บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ซอยยูงทอง หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เส้นบ้านหนองย่ารำ-บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ 6 ซอยห้วยอีบุตร ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 50 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.69-002 เส้นทางบ้านเนินสิงห์ - บ้านเนินสูง ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 69-012 หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ.69-015 หมู่ที่ 8 บ้านแดนทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหนองโบสถ์-บ้านด่านเหนือพร้อมไหล่ทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 69-044 ม.8 บ้านแดนทอง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ราคากลาง โครงการติดตั้งตาข่ายกักกันนก บริเวณถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ม.8 บ้านแดนทอง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4