องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การมีส่วนรวมของประชาชนกับงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรนำ้เเห่งชาติ พ.ศ.2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 7
photo ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งองคืการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งองคืการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5