องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขต อบต.ร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องผู้ชนะะการประมูลขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 67
photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 130
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 81
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 43
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำหนดการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยเเรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 46
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 128
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4