องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708-9

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 14 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo หนังสือส่ง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22 |
photo คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละหลักฐานการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 53 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาเอกสารต่างๆที่ทางราชการออกให้เเละเเนวทางการปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 99 |
photo ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Application. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ฉบับที่ 12) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 116 |
photo ขอเชิญร่วมตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้บริการ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 115 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศผลการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41