messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุสืบทอดประเพณีสงกรานต์[9 เมษายน 2567]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[9 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7[8 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 5,10[7 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6,11[7 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8[6 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 [6 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2,3[5 กุมภาพันธ์ 2567]
มอบทุนการศึกษาห้แก่เด็ก นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่[22 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 113 รายการ)