องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว [26 สิงหาคม 2565]
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมนายอำเภอท่าปลา และเจ้าหน้าที่ทหาร [22 สิงหาคม 2565]
โครงการ [11 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 [11 กรกฎาคม 2565]
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย [28 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต [17 มิถุนายน 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
สำรวจความเสียหายหลังจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
กำจัดผักตบชวา พื้นที่ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 [17 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 64 รายการ)