messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 213
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 198
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 89
ประกาศแผนการจัดซืิ้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 238
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 230
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1