องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 174
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1