ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร อินเวอร์เตอร์สำหรับปั้มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง