ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์การเกษตร อินเวอร์เตเอร์สำหรับปั้มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด