ชื่อเรื่อง : จ้างขยายวางท่ออ่างห้วยรีให้เชื่อมต่อกันได้ (ท่อน้ำเพื่อการเกษตร) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗,๑๑ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง