ชื่อเรื่อง : จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ ๗ - ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๖๙-๐๐๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง