ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๔/๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง