ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทรายกรองน้ำและกรวดกรองน้ำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง