ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น p๓๖๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕/๖๓/๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง