ชื่อเรื่อง : จ้างดำเนินโครงการซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๒๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง