ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อดูดน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง