ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง