ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม (ชนิดก้อนใส) และคลอรีน (ชนิดผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง