ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง