ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารกลางวัน และจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช้าบ่าย) เพื่อเลี้ยงรับรองผู่้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง