ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง