ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
รายละเอียด : -
ชื่อไฟล์ : MLFKGlsMon13518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้