ชื่อเรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขต อบต.ร่วมจิต
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) ประปาหมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว 2) ประปาหมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ารำ 3) ประปาหมู่ที่ 8 บ้านแดนทอง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการบริโภค ผลปรากฏว่า มาตรฐานน้ำประปาทั้ง 3 แห่ง สามารถดื่มได้
ชื่อไฟล์ : v0p46IeWed22603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้