ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
รายละเอียด : กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
ชื่อไฟล์ : Wta4IeCTue35259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้