องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มอบหมายให้นายวิวัฒน์ คำเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต และนางสาววิไลวรรณ คำเทพ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายสมเพชร แก้วรากมุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 นางสังเวียน โนมาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนางแหน มั่งคง บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 7 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต และประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : Ruamchit01