องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
info คู่มือการให้บริการ
เเบบฟอร์ม ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

เเบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ขอติดมิเตอร์)

เเบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการของรัฐ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด