องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708-9

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info คู่มือการให้บริการ
เเบบฟอร์ม ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

เเบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ขอติดมิเตอร์)

เเบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ

เเบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กเเรกเกิด

เเบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121