messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อร้องเรียนตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 25
เเนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 93
เเผนป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 245
ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1