messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
volume_down ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเเปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 73
หนังสือเเจ้งกำหนดวันยื่นขอเเปรญัตติเเละเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาเเปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 64
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เเละขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 67
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 70
หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 64
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 70
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 66
หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 76
หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 71
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 74
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1