องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708-9

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder แผนพัฒนา 4 ปี
insert_drive_file แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ส่วนที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ส่วนที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ส่วนที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ส่วนที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ส่วนที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ส่วนที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ส่วนที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ส่วนที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ส่วนที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131