messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน :
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 1
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 2
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
การรับรองรายงานการเงินของ สตง. (การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 2
รายงานงบการเงิน (อบต.) ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 4
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 5
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
รายงานงบการเงิน (ศพด.) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 24
รายงานงบฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 49
รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 149
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 158
รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 273
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2