องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708-9

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110