องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4