องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4