องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 30
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 27
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5