องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมันสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต (ครั้งเเรก) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Ruamchit01 | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ร่วมจิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2